top of page

סדנאות לצוותים

בעשורים האחרונים התפתח הצורך בפיתוח נהלים בארגונים ויצירת שיטות עבודה וסנכרון מושלם בין העובדים בצוותים השונים, במטרה לשפר את יכולות הארגון ולייצר שיטות עבודה וסביבה ארגונית שיסייעו למינוף, לצמיחה ולהצלחתו של הארגון.

המודעות לנושא הולכת וגוברת וחברות וארגונים רבים מבינים שביכולתם לשפר את הביצועים וההישגים, באמצעות הטמעת כלים ושיטות עבודה, אותן פוגשים ורוכשים העובדים בסדנאות מותאמות לצוותים. הסדנאות הללו מביאות לשיפור ניכר בתקשורת בתוך הצוות ובין צוותי עבודה שונים ומביאה לייעול בתהליכי העבודה.

כמי שניהלה צוותים של עובדים בודדים עד מאות עובדים, זכיתי לפגוש לאורך 30 שנות הקריירה שלי בעובדים מכל הסוגים וללמוד כיצד להתמודד עימם ואילו כלים אני יכולה להעניק להם על מנת שיתקדמו אל עבר המטרה האישית שלהם ואל עבר המטרה שתספק את מטרות הארגון כולו. את היכולות הללו חידדתי כשלמדתי והתמחיתי בהנחיית קבוצות ובפיתוח מנהיגות.

Image by Markus Spiske

כיום אני מציעה מגוון רחב של סדנאות לצוותים, כאשר יש לי את היכולת להתאים למידותיו של כל ארגון את הסדנה לה הוא זקוק, בין אם מדובר בהתאמה אישית לארגון ולצרכיו עם הגדרה ברורה של מטרות ובין אם מדובר באחת מתוך הסדנאות השונות אותן אני מציעה:

  1. סדנת שירות לקוחות – אם לא נדע לתת שירות מצוין יהיה מי שיעשה זאת במקומנו. המתחרים שלנו. בעולם התחרותי בו אנו פועלים הלקוחות הם הנכס המשמעותי ביותר עבור החברה ועלינו להכיר מה הלקוח מצפה מאיתנו ולפעול בהתאם. שליטה ומיומנות של העובדים במתן שירות מצוין תתרום להגברת שביעות רצון הלקוחות ולהשארת הלקוח – לקוח נאמן של החברה. בסדנה נכיר מהם מאפייני השירות המצוין ונתרגל את המיומנויות הנדרשות לטיפול בלקוח.

  2. עבודת צוות – "השלם גדול מסך חלקיו". בסדנה זו נברר מהי עבודת צוות ומדוע היא חשובה, נתרגל התנסות מעשית בעבודת צוות ונעבוד על שיפור התקשורת הבין אישית והלכידות הקבוצתית שיובילו לשיפור הביצועים של הצוות.

  3. הפסיכולוגיה והפרקטיקה של ניהול עצמי – סדנת ניהול זמן מותאמת למשימות הצוות, שתעניק כלים לכל אחד מהעובדים באופן אישי ולכל הצוות יחדיו.

  4. תקשורת בין אישית אפקטיבית – הכרת סגנונות התקשורת השונים, זיהוי סגנון התקשורת האישי של כל משתתף ואיך מתקשרים עם כל סגנון להשגת תוצאות אופטימליות.

  5. התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה – בסדנה זו נברר מה הם המקורות ללחץ ולשחיקה בעבודה, מה הם הסימנים לשחיקה ומהן דרכי ההתמודדות עימם.

bottom of page